home sitemap print pagina contact

T: 085 902 1854

E: contactformulier

Nieuwsboommarter
info over deze plant / diersoort
De boommarter of edelmarter (Martes martes) is een Europese marter. Hij is vooral in bosrijk terrein te vinden, waar hij in de bomen op eekhoorns en andere boomdieren jaagt. De boommarter is makkelijk te verwarren met de steenmarter. Dit dier is in Nederland in het verleden genadeloos vervolgd. Ook is het bosareaal waarin de boommarter in Nederland leeft, versnipperd geraakt. Dankzij de ontwikkeling van ecologische verbindingszones en natuurontwikkeling kan de boommarter weer in aantal toenemen. Zo zijn er steeds meer verkeersslachtoffers onder marters in Flevoland. Het goede nieuws hieraan is dat de boommarter in deze provincie vroeger niet voorkwam.

Bronnen: Wikipedia, Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
D&K Onderzoek en Opleiding steunt diverse natuur- en milieuorganisaties. Op deze website vraagt D&K aandacht voor bedreigde dieren en planten in Nederland.