home sitemap print pagina contact

T: 085 902 1854

E: contactformulier

Contactformulier

Aanhef: *
Antie spam code
* Deze velden graag altijd invullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor een reactie op uw vraag of opmerkingbever
info over deze plant / diersoort
De bever (Castor fiber) is een aquatisch knaagdier dat voorkomt in Europa en Noord-Azië. Het is het grootste knaagdier van Europa en één van de grootste knaagdieren ter wereld.
In Nederland leven een aantal gescheiden populaties die qua aantal groeien en qua leefgebied naar elkaar toegroeien. Na een herintroductie in Nederland in 1988 komt de bever voor in de Biesbosch en de Gelderse poort. Ook leven er dieren langs de Maas, mogelijk vanuit de Biesbosch en de Gelderse poort, of vanuit België, waar ook een groot aantal leven. In Flevoland is een aantal bevers ontsnapt uit Natuurpark Lelystad. Ook deze dieren doen het goed. In 2005 werd door Staatsbosbeheer gemeld dat er 14 burchten zijn in Flevoland. In de Biesbosch zijn tussen 1988 en 1992 45 bevers uitgezet. De eerste exemplaren waren afkomstig uit het Elbegebied in het voormalige Oost Duitsland. Er leefden na een aanvankelijk moeizame start vanaf 1988, met veel sterfte, in het jaar 2000 circa 100 exemplaren. In de Gelderse poort leefden in 2000 circa 80 exemplaren. Sinds 2002 zijn er ook op verschillende plekken in het Nederlands Limburgse Maasdal en belendende beekdalen bevers uitgezet. Deze breiden zich zowel in noordelijke als zuidelijke richting uit en kunnen in de nabije toekomst contact maken met bevers vanuit België die vanuit het zuiden oprukken.

Bronnen: Wikipedia, Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
D&K Onderzoek en Opleiding steunt diverse natuur- en milieuorganisaties. Op deze website vraagt D&K aandacht voor bedreigde dieren en planten in Nederland.