home sitemap print pagina contact

T: 085 902 1854

E: contactformulier

Contactformulier

Aanhef: *
Antie spam code
* Deze velden graag altijd invullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor een reactie op uw vraag of opmerkingraaf
info over deze plant / diersoort
De raaf (Corvus corax) is de grootste kraaiachtige en - op de liervogels na - de grootste van alle zangvogels. In Nederland leven nu weer raven na een geslaagde herintroductie op de Veluwe sinds midden jaren zeventig. In 2000 waren er ongeveer honderd broedparen in Nederland, merendeels op de Veluwe, maar ook enkele in Utrecht, op de Sallandse heuvelrug en in Zuidwest-Drenthe. Na een top van zo'n 130 broedparen eind jaren negentig is de stand weer wat ingezakt, doordat een konijnenziekte (VHS) de konijnenstand flink heeft laten dalen, en doordat er in het natuurgebied niet meer bijgevoerd wordt met slachtafval, waar ook de raven van profiteerden. De laatste jaren schommelt het bestand rond de 90 broedparen. Deze leven deels van verkeersslachtoffers van (snel)wegverkeer. Het zou de ravenstand (en zeer veel andere aasetende diersoorten) ten goede komen als kadavers van grotere dieren in het bos zouden mogen blijven liggen, maar hieraan zijn wettelijke beperkingen gesteld. Geleidelijk breiden de raven hun biotoop in Nederland wel uit en zijn er ook waarnemingen in Noord-Brabant geweest.

Bronnen: Wikipedia, Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
D&K Onderzoek en Opleiding steunt diverse natuur- en milieuorganisaties. Op deze website vraagt D&K aandacht voor bedreigde dieren en planten in Nederland.